565

Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα 10/09/2019, η ετήσια Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

Βασικό θέμα μεταξύ άλλων ήταν και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την επόμενη περίοδο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. και Δήμαρχος Αγρινίου Γ. Παπαναστασίου, έκανε ένα σύντομο απολογισμό των πεπραγμένων του Δ.Σ. της προηγούμενης περιόδου.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε:

 • Στην επιτυχή ολοκλήρωση από την εταιρεία των προγραμμάτων της 4ης προγραμματικής περιόδου.

 • Στην υλοποίηση της νέας Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης για την περιοχή μέσω των σημαντικών πόρων ύψους 8.200.000,00€ που η εταιρεία υλοποιεί από το πρόγραμμα CLLDLeader.

 • Στην ένταξη 8 έργων δημοσίου χαρακτήρα προϋπολογισμού 1.160.000,00€ για τους δήμους μετόχους.

 • Στην πρόσκληση των ιδιωτικών έργων ύψους 3.160.000,00€ με καταλυτική ημερομηνία την 31/10/2019.

 • Στην σημαντική ενδυνάμωση της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και την προετοιμασία της για την διεκδίκηση κάθε νέου προγράμματος στο οποίο η εταιρεία μπορεί να δραστηριοποιηθεί.

Τέλος ο Δήμαρχος Αγρινίου,  ως εκπρόσωπος των μετόχων με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.,  πρότεινε και έγινε ομόφωνα αποδεκτή η νέα σύνθεση του νέου 9-μελούς Δ.Σ.:

 • Παπαναστασίου Γεώργιος (Δήμαρχος Αγρινίου)

 • Κατσούλας Γεώργιος ( Δήμαρχος Αμφιλοχίας)

 • Τσιχριτζής Παναγιώτης (Πρόεδρος Επιμελητηρίου)

 • Κουτσουπιάς Θωμάς (Πρόεδρος Ε.Α.Σ. Αγρινίου)

 • Κωστακόπουλος Νικόλαος (εκπρόσωπος Θέρμου)

 • ΦωτάκηςΒασίλης (εκπρόσωπος Αγρινίου)

 • Φλώρος Σπυρίδων (εκπρόσωπος Αγρινίου)

 • Στούπας Παναγιώτης (εκπρόσωπος Αγρινίου)

 • Κουτρουμάνος Χρήστος (εκπρόσωπος Αγρινίου).

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγρινίου ενδυναμώνει περισσότερο το ρόλο της εταιρείας με την συμμετοχή στην θέση του Αντιπροέδρου ενός ακόμη αιρετού του  Γ. Κατσούλα, Δήμαρχου Αμφιλοχίας, ενώ μετέχουν και οι Πρόεδροι των δύο σημαντικών παραγωγικών φορέων της περιοχής, από το Επιμελητήριο ο Κ.Τσιχριτζής και από την Ε.Α.Σ. Αγρινίου ο κ.Κουτσουπιάς.

Στην Γ.Σ. προήδρευσε ο μέχρι σήμερα Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ι. Φαρμάκης ο οποίος λόγω της ιδιότητας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου δεν θα παραμείνει πλέον στη θέση.

Το επόμενο διάστημα και σε Ειδική Συνεδρίαση το Δ.Σ. θα συγκροτηθεί σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα  Σύμβουλο.