4ο Παραδοσιακό Γλέντι στη λίμνη Τριχωνίδα στις 28 Ιουνίου

615

Ο Λαογραφικός Όμιλος της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου προσκαλεί στο 4ο παραδοσιακό γλέντι στη λίμνη Τριχωνίδα.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 28 Ιουνίου και ώρα 21:30 στο Κτήμα Πιθάρι στη Ντουγρή.