Στήριξη του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για τις «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.»

475

   Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Πύδνας – Κολινδρού συντάσσεται με τις θέσεις του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου σχετικά με την μεταβίβαση των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. στην εταιρεία δημοσίων συμμετοχών του Υπερταμείου.

  Για το συγκεκριμένο ζήτημα, έχουν προηγηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου καθώς επίσης η επιστολή – πρόσκληση του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκου Καραπάνου προς τους Δημάρχους των Δήμων που εντός των ορίων τους διατηρούν εγκαταστάσεις παραγωγής άλατος.

Η πρωτοβουλία του Δημάρχου ιερής Πόλης Μεσολογγίου έγινε με σκοπό την ενίσχυση του μετώπου αντίδρασης για την μεταβίβαση των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. στο Υπερταμείο και κυρίως για την διασφάλιση και προάσπιση των δημοτικών περιουσιών και συμφερόντων. Για το λόγο αυτό, ο Νίκος Καραπάνος θα ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, καθώς η εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» ανήκει πλειοψηφικά στο Ελληνικό δημόσιο.