Έναρξη εγγραφών στην παιδική κατασκήνωση Μπούκας

50

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στην παιδική κατασκήνωση Μπούκας μπορούν να προσέρχονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμφιλοχίας για να υποβάλουν αίτηση.
Απαραίτητα δικαιολογητικά: Α)Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα Β)Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα Γ) Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται η κατάσταση υγείας του παιδιού.