Δήμος Αγρινίου: Όλες οι υποθέσεις των δημοτών θα  διεκπεραιώνονται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

19
Με απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον covid 19,  όλες οι υποθέσεις των δημοτών  θα  διεκπεραιώνονται  τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,  και εφόσον απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, μπορούν να  προσέρχονται  στις υπηρεσίες κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης.
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ &email
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών:
2641360220, 2641360420 και email: dioikitiko@agrinio.gr
Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων :2641360491 έως 2641360493
Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου Αγρινίου:2641360426, 2641360427
Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού:2641340421 έως 2641360425 και 2641360442  και email: dioikitiko@agrinio.gr
Ληξιαρχείο Αγρινίου: 26413 60438 , 2641360437  και email: lixiarxeio@agrinio.gr
Δημοτολόγιο Αγρινίου: 26413 60430 έως 2641360436 και  email: dhmotologio@agrinio.gr
Διεύθυνση Καθαριότητα και Ανακύκλωσης:
15194, 2641360623 έως 2641360626 και emaildka@agrinio.gr
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας:
26413 63400, 2641363457 email:pronoia@agrinio.gr
Κέντρο Κοινότητας: 26410 46990 , 2641048747
Κοινωνικό Ιατρείο: 2641033582
Δομή Αστέγων : 2641027512
Συσσίτιο : 2641056055
Διεύθυνση Οικονομικών  Υπηρεσιών:
2641360680 και email:doikonomiki@agrinio.gr
Τμήμα Ταμείου  και Εισπράξεις :2641360458
Τμήμα Λογιστηρίου & Αποθηκών:2641360467
Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας:2641360464
Τμήμα Προμηθειών Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών:2641360480
Διεύθυνση Δημοτική Αστυνομία :
26413 64400 και email:dhmotast@agrinio.gr
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης:
2641363451 2641360584 και email:dtoa@agrinio.gr
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής:26413 63456, 2641363452, 2641363538, 2641363454, 2641363455, 2641360580 έως και 2641360583
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων:
2641363450, 2641363525, 2641363526, 2641363543
Τμήμα Τουρισμού:2641363550
Διεύθυνση προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής :
26413 60697 και email:dpop@agrinio.gr
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών :2641360693,  2641360696,
Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:2641360410,
Τμήμα Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης:  2641360413
 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
2641360631 και email:dper@agrinio.gr
Τμήμα Περιβάλλοντος :2641360629
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου:2641057420
Τμήμα Κοιμητηρίων:2641360632
Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
2641364420 έως και 2641364423
email:n.aitoloakarnan;ia-agrinio@kep.gov.gr
Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού
2641360680, 2641360617 και email:paideia@agrinio.gr
Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης:2641360681 έως και 2641360685
Τμήμα Πολιτισμού Αθλητισμού & Νέας Γενιάς:2641023818, 2641360678
Τμήμα Βιβλιοθηκών:2641022393
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2641360730, και email:dty@agrinio.gr
Γραμματεία:2641360733, 2641360736
Τμήμα Συγκοινωνιακών- Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων:2641360705, 2641360723, 2641360726
Τμήμα Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών : 26413703, 2641360724, 2641360725, 2641360727
Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων:2641360713 έως 2641360716 και 2641360729
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων:2641360717, 2641370741
Τμήμα Αυτεπιστασίας & Συντηρήσεων Έργων και Εγκαταστάσεων: 2641360719, 2641360728, 2641360732
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
2641360718, 2641360720, 2641360734
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
2641363509 και email:ydom@agrinio.gr ,
Γραμματεία:2641363501, 2641363507, 2641363508
Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης: 2641363514, 2641363511, 2641363512, 2641363517
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών: 26413519, 2641363516, 2641363523, 2641363510, 2641363522
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών:2641363551, 2641363553, 2641363554, 2641363504, 2641363542, 2641363558
ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ:2641363513, 2641363518
Η εσωτερική επικοινωνία των Υπηρεσιών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά.
Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να  τηρούν τα μέτρα προσωπικής υγιεινής και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις από τους αρμόδιους  φορείς.

error: Content is protected !!